Käymälä

21.9.2017

Näin viimeyönä unta tai näyn jollaista en ole havainnut aiemmin. Tiesin olevani unessa, mutta olin tavallaan aivan normaalissa tietoisuuden tilassa. Unessa ei ollut minkäänlaista tilaa tai maisemaa. Se oli kuin pimeä elokuvasali. Oli täysin hiljaista. Äänihavaintoa ei ollut. Pystyin keskittämään katseeni ja huomioni elokuvaan aivan samalla tavalla kuin elokuvissa normaalistikin. Se ei vaikuttanut esimerkiksi kolmiulotteiselta tai psykedeelien aiheuttamalta kaiken tilan täyttävältä patternilta. Elokuvan resoluutio ei ollut erityisen tarkka. Se oli ikään kuin vanhaa rakeista filmiteknologiaa. Elokuva oli täysin abstrakti ja mustavalkoinen. Se oli ikään kuin raaputtamalla suoraan filmille tehty. Mutta grafiikan visuaalinen kieli oli silti täysin ennenäkemätöntä. Se ei ollut mitenkään hienovaraista, mutta muodonmuutokset ja kuviot eivät olleet visuaalisena kielenä mistään aiemmasta tuttuja. Ilmapiirissä oli jotain todella raskasta ja lopullista. Aikani katsottuani rainaa, en ollut siitä lopulta erityisen vaikuttunut tai innostunut, vaikka se olikin uudenlaista taidetta. En edes jaksanut katsoa sitä tarkemmin kovin pitkään. En muista mitä sen jälkeen tapahtui. Ainakin normaalin tietoisuuden tila lakkasi, joko heräämiseen tai syvempään uneen.
Minua ajetaan ulos

maailmasta johon uskomme

Minuta ajetaan ulos

maailmasta jossa olimme onnelliset

Olimmehan?Minua ei tappanut mistelipensaasta

veistetty nuoli vaan pieni töytäisy selkään

Se halkaisi maailman väliltämmeKaksintaistelussa kumpikin voittaa

Universumi halkeaa kahtia

puolikkaassa jossa voitat 

kuolee toisen kopio. Toisessa puolikkaassa 

toinen voittaa ja sinun kopiosi kuihtuu pois

Niinpä jokainen sielunsa myynyt 

huomaa paskiaisten kansoittaneen 

jäännösuniversuminMielessäni pyörii kuolema

näen merkkien kytkeytyvän

kuoleman tanssin kudelmaan

Taistelukentällä en edes kompastunut

Manala tarttui minuun, huomaamatta

se on minulle tällaista

kuin hellyys
Kaikki ne jotka paneutuivat

siististi arkkuihin ja sanoivat: ihmisen

täytyy kuolla, he tekivät sen vain työvelvollisuudesta
   
pienessä näytelmässä

joka oli tiedostamaton
Näin syksyisin tämä maailma 

on käänteinen kuolleiden valtakunta

saanut Manalan värit

joiden keskelle olen istuttanut

itseni ihmettelemään ikuista nuoruutta

ja loistavaa terveyttä. Tätäkö on kuolema

Katselen itseäni kuin se istuisi

kopiona itsestään käsivarren etäisyydellä

Se voimistuu piirteiltään, mutta maailma

haalistuu havaitsemattomin siirtymin
Että kaikki on tietoisuuden luomusta

kaikki on näytelmää, jossa olen itselleni

näkymätön vedenalainen peili

pieni ja mitätön virtauksien kimppu

vaikea unohtaa, vaikea muistaa, rakastaa, vihata

juuri siksi niin tärkeä ja keskeinen

Aionien kumahdus, tietoiseksi väitetty ilme

näyttelijän kasvoilla, kun hän nousee arkustaan

pyyhkii pölyn vaatteistaan ja kumartaa juhlallisesti

Suoritus oli kuin todellinen. Näytelmä oli kuin kirjoitettu

ja samalla näytelty. Minulla oli siinä kuin pieni

tiedostamaton rooli

KOKOOMAPISTE

Tolteekkiperinteen valossa, kun Paavi puhuu siitä, että ihmiskunta voi tuhota itsensä, hän ei tarkoita ydinaseita tai ilmastonmuutosta vaan jotakin paljon akuutimpaa.

Sen perusteella mitä nyt tiedän vapaamuurareista, tolteekeista, gurdjiefflaisista ja monista muista, olen melko varma, että Paavi ei pidä ilmanstonmuutosta kovin todellisena ilmiönä. Yksikään esoteerinen perinne ei pidä ilmastonmuutosta fysikaalisessa mielessä ihmisen aiheuttamana, mutta muuten kylläkin.
 
Todellista (ja monien perinteiden mukaan myös ilmaston tasolla näkyvää) sen sijaan on ihmisen kokoomapisteen paikan kollektiivinen siirtyminen. Näiden uskomusjärjestelmien yhteisenä piirteenä on se, että koko universumi on kokomapisteen paikan seurausta, eikä toisin päin. Astraalimatkailu on kokoomapisteen paikan liikettä ihmisen itsensä valoaurassa. Kun kokoomapisteen paikka liikkuu hyvin monilla ihmisillä samanaikaisesti, se tarkoittaa sitä, että aikamatka tapahtuu tässä ja nyt. Me siirrymme kokoomapisteen osoittamaan universumin pisteeseen heti.

Enemmistön sopima kokoomapisteen paikka määrittää sen tilan, johon muut yksilölliset kokoomapisteen paikat ovat aistiharhaisia. Mielen kadottaminen tarkoittaa vain sitä, ettei ole mieleltään samassa maailmassa kuin ne ihmiset, jotka sopivat keskenään sen, mitä todellisuus on. Jo kaksi ihmistä voi sopia todellisuuden yhtä vastaan. Ja kymmenen ihmistä kahta vastaan. Tämä on demokratian esoteerinen selitys: demokratia on enemmistön sopimus kokoomapisteen paikasta. Ja tämä on myös myriadisten maailmojen salaisuus. Ne ovat meissä itsessämme.

Hyvin vaikeasti käsitettävä asia muodostuu siitä, että don Juanin opetuksen mukaan mitään hallusinaatioita tai aistiharjoja ei itseasiassa ole olemassa missään muussa mielessä kuin enemmistön näkökullmasta. Aistiharhojen maailma on vain yksi kokoomapisteen paikka, joka itseasiassa yhtä todellinen kuin enemmistön sovittu maailma, joka sekin perustuu yhtä lailla kokoomapisteen paikkaan. Aistiharhat ovat vain kahden konfliktiin joutuvan kokoomapisteen indikaatioita fyysisen maailman tasolla. Luonnonlaeiltaan ja muilta ilmiöiöitään stabiilina pysyvä Fyysinen todellisuus on eräällä tapaa kokoomapisteen kollektiivisen siirtymisen tai pikemmin siirtymättömyyden seurausta.  Tämä kokoomapisteen paikka perustuu valintaan. Muut paikat ovat hylättyjä paikkoja. Ne ovat historiaa. Historiaan voidaan palata siirtämällä kokoomapistettä.

Niinpä Paavin tarkoittama hyvin konkreettinen vaara, joka voi kohdata ihmiskuntaa nopeasti, jos se jatkaa nykyistä tahallista egoismiaan ja vastakkainasetteluaan (diametrical opposition), on se että kokoomapiste siirtyy suurella osalla ihmiskuntaa ihmisyyden pimeälle puolelle. Pimeäpuoli on kokoomapisteen paikan oppositio suhteessa siihen, mikä oli Kotkan alkuperäisesti valitsema paikka. Ihmisellä on vapaa tahto suhteessa kokoomapisteen paikkaan. Ihmiskunta voi liikutella kokoomapisteen paikkaa Kotkan emanaatioissa. Ja: Kotka on vain sana, joka ei merkitse mitään.
   

OMON RA

This is a very interesting topic and I have been thinking about it for a long time. Technology is what evolutionarily overcame Magic. It happened about the same way as you say: collective shift of the assemblage point of all mankind. In this case, the human physical world itself has changed. New physical laws were opened. Man began to realize them in a fundamentally new way - through the magic of mathematics. But at the same time, many old magical techniques (described in ancient manuscripts) ceased to function. They turned into fairy tales.
  
So there was a maneuver of leaving from rules of the Eagle (if we use the terms of Castaneda). But strange to say, Technology and Science are more ethical and safe way of development of mankind than Magic. This is a completely different path with other laws, values and goals. As well as with their own special weaknesses Possession of strange forces gives rise to strange weaknesses...SVEN LAAKSO

I agree with you. Perfectly. This is what I already knew before. But expression of Castaneda is astonishingly bright in this. We see now that different big nations as USA, Russia, China, India, collective position of assemblage point differs from each other.
  
As we before talked about our personal experiences flying over geopolitic borders: when I fly to Russian air space, my assemblace point is automaticly pushed, and my awareness is changed. This is equivalent to "Blow of Nagual".
  
Flying over geopolitic borders gives to us "Blow of Nagual". Border can hold bigger leaps on situation of collective asseblage point. Actually time-space is bit curved on those areas. Eagle (it is just a word... but still) gave to humans ORIGINAL situation of the assemblage point. This was common to all humankind. And after local evolutions and adaptations of the place and planets nature, process of history started: It mean some kind of wandering trip with collective asseblage points started.

End of history would mean final fixed position of collective asseblage point? Is this possible? Is this real? Maybe the position would then be the ORIGINAL position gave by Eagle in beginnig of time-space. 
  
Point is traveling inside light-cocoon, and that is the process of history. Actual danger of human kind is not nuclear war or climate change, but change of asseblage point to the situation, which don Juan calls "diametrical opposition". Cold war, political opposition in a level of historical process, gonna lead to the position of collective assemblage point, which is called "diametrical opposition".


CASTANEDA:

"He explained that the assemblage point is like a luminous magnet that picks emanations and groups them together wherever it moves within the bounds of man's band of emanations. This discovery was the glory of the new seers, for it put the unknown in a new light. The new seers noticed that some of the obsessive visions of seers- the ones that were almost impossible to conceive- coincided with a shift of the assemblage point to the region of man's band which is diametrically opposed to where it is ordinarily located.
"Those were visions of the dark side of man," he asserted.
"Why do you call it the dark side of man?" I asked.
"Because it is somber and foreboding," he said. "It's not only the unknown, but the 'who cares to know it'."
"How about the emanations that are inside the cocoon but out of the bounds of man's band?" I asked. "Can they be perceived?"
"Yes, but in really indescribable ways," he said. "They're not the human unknown, as is the case with the unused emanations in the band of man, but the nearly immeasurable unknown where human traits do not figure at all. It is really an area of such an overpowering vastness that the best of seers would be hard put to describe it.
 I insisted once more that it seemed to me that the mystery is obviously within us.
"The mystery is outside us," he said, "Inside us we have only emanations trying to break the cocoon. And this fact aberrates us, one way or another, whether we're average men or warriors. Only the new seers get around this. They struggle to see. And by means of the shifts of their assemblage points, they get to realize that the mystery is perceiving. Not so much what we perceive, but what makes us perceive.
"I've mentioned to you that the new seers believe that our senses are capable of detecting anything. They believe this because they see that the position of the assemblage point is what dictats what our senses perceive.
"If the assemblage point aligns emanations inside the cocoon in a position different from its normal one, the human senses perceive in inconceivable ways.""


OMON RA

The shift of the assembly point (Nagual's blow) has turned into a global weapon at the geopolitical level. It's no secret that ancient magical practices are actively used in geopolitics.
  
Communist ziggurats in Russia after 1917, bloody rituals, senseless world wars, strange rituals of the Third Reich, modern migration experiments in Europe, information chaos in the media - all these strikes on ethnic assemblage points in an invisible geopolitical war Symbiosis of Magic and Technology on diametrical opposition.

I do not believe in the end of the History.


SVEN LAAKSO
  
I met Alexander Dugin summercottage in Finland, we talked about this topic of end of history. He is close friend of Francis Fukuyama, and he said that even Fukuyama himself not anymore believe in the end of the History.

HULLUUS CASTANEDALLA

Tässä edellä esittämistäni luonnehdinnoista poikkeavaa hulluuden määrittelyä Castanedalla. Nyt kysymys on tosiasiallisesta mielen kadottamista, ei niinkään dissosiatiivisesta onglemoinnista, jota käsittelin aiemmin. 


" "I've mentioned to you that sorcery is something like entering a dead-end street," he replied. "What I meant was that sorcery practices have no intrinsic value. Their worth is indirect. Their real function is to make the assemblage point shift by making the first attention release its control on that point.
"The new seers realized the true role those sorcery practices played, and decided to go directly into the process of making their assemblage points shift; avoiding all the nonsense of rituals and incantations.
"Yet rituals and incantations are indeed necessary at one time in every warrior's life. I personally have initiated you in all kinds of sorcery procedures, but only for purposes of luring your first attention away from the power of self-absorption, which keeps your assemblage point rigidly fixed."
He added that the obsessive entanglement of the first attention in self-absorption or reason is a powerful binding force. Ritual behavior, because it is repetitive, forces the first attention to free some energy from watching the inventory, and as a consequence the assemblage point loses its rigidity.
"What happens to the persons whose assemblage points lose rigidity?" I asked.
"If they're not warriors, they think they're losing their minds," he said, smiling. "Just as you thought you were going crazy at one time. If they're warriors, they know they've gone crazy, but they patiently wait. You see, to be healthy and sane means that the assemblage point is immovable. When it shifts, it literally means that one is deranged."
He said that two options are opened to warriors whose assemblage points have shifted.
...One is to acknowledge being ill and to behave in deranged ways; reacting emotionally to the strange worlds that their shifts force them to witness.
...The other is to remain impassive, untouched, knowing that the assemblage point always returns to its original position.
"What if the assemblage point doesn't return to its original position?" I asked.
"Then those people are lost," he said. "They are either incurably crazy, because their assemblage points could never assemble the world as we know it, or they are peerless seers who have begun their movement toward the unknown."
"What determines whether it is one or the other?"
"Energy! Impeccability! Impeccable warriors don't lose their marbles. They remain untouched. I've said to you many times that impeccable warriors may see horrifying worlds, and yet the next moment they are telling a joke, laughing with their friends or with strangers."
I said to him then what I had told him many times before: What made me think I was ill was a series of disruptive sensorial experiences that I had had as aftereffects of ingesting hallucinogenic plants. I went through states of total space and time discordance; very annoying lapses of mental concentration; actual visions or hallucinations of places and people I would be staring at as if they really existed. I could not help thinking that I was losing my mind.
"By all ordinary measures, you were indeed losing your mind," he said, "but in the seers' view, if you had lost it, you wouldn't have lost much. The mind, for a seer, is nothing but the self-reflection of the inventory of man. If you lose that self-reflection but don't lose your underpinnings, you actually live an infinitely stronger life than if you had kept it." "

Carlos Castaneda: The Fire From Within

MISSÄ ELIITTI HALUAA SYNTYÄ?

Presidentiltä
ei tulisi
enää vaatia
Suomessa
syntymistä

Voisiko Suomelta
taas vaatia
presidentin
vaatimustason
täyttämistä
syntymäpaikkana

20.9.2017

MAAILMAN KUVA

"aistimamme maailma on seuraus kokoomapisteen sijainnista tietyssä kotelon kohdassa

"ihmisen kokoomapiste sijaitsee tietyllä kotelon alueella koska Kotka määrää niin

"ensin me opimme että se voi sijaita siinä ja sitten me itse määräämme sen olemaan siinä

"meidän määräyksestämme tulee Kotkan määräys ja piste juuttuu sille sijalleen

"ajattele tätä tarkkaan: meidän määräyksestämme tulee Kotkan määräys

Lainaukset: Carlos Castaneda, Tietoisuuden hehku, suom. s. 128


OMON RA:Technology is simply an optimized way to act to achieve a certain goal as soon as possible. This is the natural result of human evolution. The door to forever leave the biological hell. This is not a kind of belief, but its result. The cumulative volume of human belief determines the channel in which the power of technology flow.


SVEN LAAKSO

I was actually pointing the features of the world which make certain technology possible. And how to manipulate these features, i. e. certain emanations of Eagle. Im reading at the moment Book VII, Chapter 7, Assemblage point. To share world view humans need to have theid assemblage point in about same place. Otherwise they must move it to share world view. But when humans fix their assemblage point collectively, its not anymore Eagles Rule. Its become Humans Rule. When assemblage point is moved collectively, world view is shifted collectively. Shifted assemblage point opens human consciousness to new kind of before-unknowns, i.e. emanations of the Eagle. And these flows could open some before unknown views to technology, because this mean: not only human is different, but whole world is different and laws of the universe is different. Because the reason of the universe is not universe it self, but the consciousness, and used emanations of the Eagle. Something what was not in technology sense possible before for the former situation of the assemblage point (as collectively fixed world view) become obviouly possible while, while unknown emanations of Eagle are in use. But there is lot of other consequences about this too.


CASTANEDA

"I slept most of the following day. In the late afternoon, don Juan and I again sat down to talk. Genaro had been with me earlier, but had refused to comment on my experience.
"Genaro again pushed your assemblage point last night," don Juan said. "But perhaps the shove was too forceful."
I eagerly told don Juan the content of my vision. He smiled, obviously bored.
"Your assemblage point moved away from its normal position," he said. "And that made you perceive emanations that are not ordinarily perceived. Sounds like nothing, doesn't it? And yet it is a supreme accomplishment that the new seers strive to elucidate."
He explained that human beings repeatedly choose the same emanations for perceiving because of two reasons. First, and most important, because we have been taught that those emanations are perceivable; and second because our assemblage points select and prepare those emanations for being used.
"Every living being," he went on, "has an assemblage point which selects emanations for emphasis. Seers can see whether sentient beings share the same view of the world by seeing if the emanations their assemblage points have selected are the same."
He affirmed that one of the most important breakthroughs for the new seers was to find that the spot where that point is located on the cocoon of all living creatures is not a permanent feature. It is established on that specific spot by habit. Hence the tremendous stress the new seers put on new actions, on new practicalities. They want desperately to arrive at new usages, new habits.
"The nagual's blow is of great importance," he went on, "because it makes that point move. It alters its location. Sometimes it even creates a permanent crevice there and the assemblage point is totally dislodged; and awareness changes dramatically.
"However, a matter of even greater importance is to properly understand the truths about awareness in order to realize that the assemblage point can be moved from within.
"The unfortunate truth is that human beings always lose by default. They simply don't know about their possibilities."
"How can one accomplish that change from within?" I asked.
"The new seers say that realization is the technique," he said. "They say that, first of all, one must become aware that the world we perceive is the result of our assemblage points' being located on a specific spot on the cocoon. Once that is understood, the assemblage point can move almost at will as a consequence of new habits."
I did not quite understand what he meant by habits. I asked him to clarify his point.
"The assemblage point of man," he said, "appears around a definite area of the cocoon because the Eagle commands it. But the precise spot is determined by habit; by repetitious acts.
"First we learn that it can be placed there and then we ourselves command it to be there. Our command becomes the Eagle's command and the assemblage point becomes fixated at that spot.
"Consider this very carefully; our command becomes the Eagle's command. The old seers paid dearly for that finding. We'll come back to that later on."
He stated once again that the old seers had concentrated exclusively on developing thousands of the most complex techniques of sorcery. He added that what they never realized was that their intricate devices, as bizarre as they were, had no other value than being the means to break the fixation of their assemblage points and make them move.
I asked him to explain what he had said."

NÄKEMISEN ÄÄNI
peili virtaavan veden alla
paljastaa hulluden asteen

liittolainen kömpii ulos
peilistä ja juoksee perässäsi

se pelottelee sinut hengiltä
jos et suostu sen kauhuun

käsittämättömän rohkea naurahdus
saa sen katoamaan järjettömiin

Hassu-Jeesus oli oleskellut
Englannissa ja saanut sieltä
vaikutteita maanpetokseensa
Tärkeimmät taiteelliset vaikutteensa
hän hankki jo 1960-luvulla
CIA:n neuvostovastaisista taideoperaatioista
rikastumatta niiden avulla juurikaan
Nyt valtavaan moniääniseen yleisönosastoon
kirjoittivat lähinnä hänen opetuslapsensa
vallankumouksellista runoutta
ja lyhytproosaa, aiheina tietyt tunteet
ja ruumiintoiminnot
Tuo lasten kaukainen kirkuna
leikkivätkö he vai kiljuivatko tuskasta
Olisi suonut, ettei heillä olisi ollut
niin paljon aiheita teksteisinsä
ylipäätään huolia, herkimmillä
naispuolisilla varsinkaan
Ikäänkuin uppoaisimme aina vain
vaikka tämä on kestävän kehityksen tie
ja nopean nutturan salaisuus
ikään kuin ainoa tie maailmassa
ja takaisi onnen

Me olemme aamulla totisina
autossa matkalla päiväkotiin
Olisi mukava kuulla muidenkin
vinkkejä. Salaisuuden ikkunaa
raotetaan, sen suuruutta testataan 
On suuri päivä, ikään kuin kirkas
täynnä tähtipyörteitä ja avaruususvaa
Moni polioselviytyjä valittaa tänään
moni valittaa helteistä tai kylmyydestä
Jos tutkimme tarkemmin, huomaamme
harmaan lumen varjellun salaisuuden
Sen paljastaa huilun soitto
Ja aivan kuin alkeisoppaissa
Mirjalle selitetään, että lääkäri kieltää
syömästä nyt mitään
Lopulta virnistelemme tyytyväisinä
saatuamme itsellemme
jälleen uuden puoliveritamman

(23.8.2010)

LIIKA VALINNANVAPAUS

Lidlissä, eli kotoisammin ilmaistuna Natsi-Siwassa, on yksi aamumyslivaihtoehto, markkinoiden paras. S-marketissa on 22 aamumyslivaihtoehtoa, mutta vain yksi niistä, Rainbow hedelmäaamumysli, on kelvollinen. Muut ovat tarkoitettukin vain vitsiksi, ajan pelaamiseksi. Lidlin yksipuoluejärjestelmässä ja toisaalta S-Marketin vapaassa demokratiassa asiakas joutuu kovin erilaisiin asemiin. Toisessa on vaihtoehtona vain se mikä toimii parhaiten, toisessa asiakas joutuu arpomaan huonojen vaihtoehtojen kesken, tyytymään niihin, ellei käy systemaattisesti läpi kaikkea ja lyödä tarkasti halvimmaksi hyllyn näkyvimmälle paikalle piilotettua huipputuotetta.

TYRANNIAN SIUNAUS

Kun luovalta yksilöltä ja alkuvoimaiselta taiteilijalta estetään sosiaalisesti ja rakenteellisesti kaikki toimintaedellytykset ja mahdollisuudet luonnollisesti toteuttaa itseään, voidaan puhua vakavimmasta mahdollisesta ihmisoikeusloukkauksesta ja kidutuksen muodosta.

Mutta kumpi on pahempi, 1) terveen, elinvoimaisen ja nuoren ihmisen täydellinen vesitiivis ja koko yhteisön salaisella sopimuksella tapahtuva perverssi ja mieletön estäminen, kunnes henkilö on vanha, voimaton ja vankeustaakkansa alle sortunut tai sitä ennen itsensä loppuun polttanut tai tuhonnut, vai 2) fyysinen vammauttaminen ja toimitakyvyttömäksi tekeminen.

Voisi ajatella, että fyysinen vamma olisi kahdesta vaihtoehdosta pahempi, ja kumpikin niistä kuolemaa pahempi. Terveellä ihmisellä kuitenkin niin kauan kuin elämää riittää, on jonkinlainen toivo. 
  
Mutta fyysinen vamma olisi objektiivisesti invalidisoivana esiteltävissä ja sen aiheuttaja syystä tuomittavissa. Se olisi jos nyt ei ihan tekosyy niin ainakin todellinen syy. Se olisi kuin alkoholin tuottama rappiotila, jonka voi esitellä pätevänä syynä kyvyttömyytensä häpeään.
  
Mutta noituudella stigmatisoitu ja tukahdutettu ei voi vedota näkyvään todellisuuteen: hän ei voi objektivoida rakennetta joka hänet eristää.
     
Hänen kärsimyksensä kohdistuu vain hänen omaan valtavaan itsetärkeyteensä kaiken myyttisenä keskipisteenä. Stigmatisoivan noituuden aiheuttama kärsimys on tasan hänen oman itsetärkeytensä suuruinen. Kun taas fyysisen kehon tuho tekee selvää mahdollisuuksista, mutta saattaa jättää itsetärkeydelle suojapoteron. Alkoholistithan aina suojelevat itsetärkeyttään, mutta eivät välitä muusta.
    
Siksi stigmatisaatiossa noiduttua ympäröivät humanisteina ja kulttuuriheeroksina esiintyvät pikkutyrannit ovat siunaus, josta hänen tulisi kiittää onneaan. Vain ihmispetoja vastaan noiduttu todella käsittää mistä maailmassa syvimmiltään on kysymys. Hän joutuu pohtimaan kysymystä siitä, miten Eros voi voittaa Thymoksen, jos ne joutuvat vastakkain? Miten libido selviää thanatosvietin pedantista hillittömyydestä? Rajaton egoismi on heikkous, mutta miten se vietellään fataalliksi? Kannattaisiko tätä kysyä de Saden markiisilta?
 
Hän ei tietenkään voi ajatella vastakkainasettelua egoistisesti: voitto keinolla millä hyvänsä. Voitto olisi aivan liian helppo: sen kuin vain liittyisi pikku tyrannien puolueeseen. Todellinen voitto on paljon vaikeampi. Aito voitto on elämän voitto kuolemanvietistä. Viisasten kivi on se tie, jolla voitto saavutetaan. Eikä masokismin makeaa nautintoa saa maistaa pisaraakaan.
 
Ensin itsetärkeys on nähtävä itsessä. Noiduttu kuolee, ellei pysty heittämään itsetärkeyttään. Siinä on onnistuttava. Se on hiottava pois kokonaan, minkäänlaista tarttumakahvaa ei jää itsetärkeydestä.
  
Sisäistä itsetärkeyttä ei nujerreta kohteliaisuuksin. Työhön on usutettava ulkoinen apuväline: tyranni. Tyranin hulluus on siunaus tiedon tiellä kulkijalle. Tyranni nousee titaaniseen loistoon ja alistaa koko maailman antikristuksen orjuuteen. Etsijä hieroo käsiään. Hän voi sanoa löytäneensä, ja olevansa tyrannilla siunattu: onnellisin olento maan päällä. Antikristuksen kenkällusikalla hän kopistelee kiven omasta kengästä.    

Mutta tyrannin kanssa elämä on viimeiseen asti vaakalaudalla. Narrin, pärjätäkseen kamppailussa, on kehitettävä täydellinen itsekuri, kärsivällisyys, oikea ajoitus ja tahdonvoima. Näiden ominaisuuksien avulla oma itsetärkeys hiotaan pölyksi. Poispyyhitystä itsetärkeydestä muodostuu kosminen vulva, portti tuntemattomaan. Narri kulkee sen läpi tuntemattoman suojiin ja oppii siirtämään kokoomapistettä. 

JODOROWSKY: TAROT DE MARSEILLE

Isänsä auto-onnettomuuden ja kuoleman jälkeen Philippe Camoin, Nicolas Conversin tarot-pakkaa vuodesta 1760 asti painaneen Marseilles suvun viimeinen jälkeläinen, sulkeutui kymmeneksi vuodeksi isänsä asuntoon Forcalquierin pikkukaupunkiin. Ulkopuoliseen maailmaan hänellä ei ollut muuta yhteyttä kuin lautasantenni. Kun hänen mieleensä nousi jokin ongelma tai kysymys, hän avasi televisionsa sadat satelliittikanavat ja painoi kaukosäätimeensä satunnaisen kanavanumeron. Philippe osasi yli kahtatoista kieltä ja siksi pystyi useimmiten tulkitsemaan ohjelmalähetyksen antaman vastauksen. Eräänä unettomana yönä hän kysyi televisiolta kysymyksen siitä, mitä hänen tulisi tehdä isänisä kuoleman aiheuttamalle katkokselle perhetraditionsa, eli Tarot Marseille pakan painatuksen, suhteen? Hän painoi satunnaisen kanavan ja ruudulle ilmestyi Alejandro Jodorowsky selittämään Tarot Marseillesta. Camoin ei tuntenut Jodorowskyä entuudestaan, mutta kiinnostui selityksestä. Sitten hän unohti koko jutun. Muutaman päivän kuluttua kysymys nousi uudelleen. Jälleen hän arpoi kanavan ja jälleen ilmestyi Jodorowsky intoilemaan Tarotista. Äh, ajatteli Camoin. Kun sama toistui vielä kolmannen kerran, hän päätti ottaa yhteyttä Jodorowskyyn.
Alejandro Jodorowsky: The Way of Tarot s. 14, vapaasti muotoiltu suomennos, SL.


Jodorowskyn Tarot de Marseille tuottaa kokonaan uuden systeemin. Tulkintatapa on numerologinen ja sarjallinen. Editoitu Marseille-pakka on suhteellisen abstrakti. Organisaation pääpaino on isossa arkanassa ja jo muuntuneessa tietoisuuden tilassa, kun pieni arkana (muuntumattoman tietoisuuden tila, Tonaalin saari: Jodorowsky käyttää hyvin paljon selitysteoksessaan Castanedan käsitteitä: willpower, seeing, non-doing, warrior jne. Jossain mielessä voisi melkein sanoa, että Jodorowskyn Marseille on tarotpakaksi systematisoitua Castanedaa.) nähdään ison arkanan selkeiden merkitysyksikköjen fragmentoitumina. Vastaavasti toiseen suuntaan ison arkanan kortit voidaan nähdä niiden pienen arkanan neljän ulottuvuuden synteeseinä.

Otetaan esimerkiksi Kohtalo X. Kohtalon energia jakautuu (ROTA) maittain miehiseen aktiiviseen (Miekat ja Sauvat) ja naiselliseen vastaanottavaan (Maljat ja Lantit). Kohtalon käänteet voivat kokijan näkökulmasta olla tasapuolisesti sekä positiivisa että negatiivisia. Miehinen aktiivinen energia on X tasolla tuhoisaa, naisellinen rakentavaa. Siksi esimerkiksi Crowley nimeää Miekkojen 10 -kortin Tuhoksi, Sauvojen 10 -kortin Torjunnaksi, Maljojen 10 -kortin Täyttymykseksi ja Lanttien 10 -kortin rikkaudeksi.
  
Marseillepakan pienen arkananan 1-10 kortit vaikuttavat aluksi turhan pelkistetyiltä, sarjallisilta ja olevan vailla ominaisluonnetta. Sarjalliset selitykset korteille ovat dialektiikassaan kaavamaisen tuntuisia. On silti hyvä muistaa, että sarjallisessa lähestymistavassa on vahvuutensa kunhan systeemi on omaksuttu täydellisesti. Toisaalta Crowleyn pakan dramaattiset kuvat, jotka ohjaavat tulkintaa voimakkaasti, antavat mahdollisuuden sille, että kuva puhuu suoraan. Näin ei voi tapahtua geneerisissä Marseille-pakan pikkukorteissa, jossa enemmän jää tietoisen tulkinnan varaan. Marseille-pakka ei anna tilaa fiksatuille persoonallisille projektioille. Toisin kuin esoteerikkojen Tarot-versiot, se ei tarjoa täsmällisiä, joskus banaaleita merkityksiä yksittäisten korttien tasolla. Siksi Marseille-pakan kätketty kompleksisuus on huikea, koska se tulee esiin vasta vertäilevassa sarjallisessa tulkintatavassa. Kortin merkitys alkaa hahmottua vasta rinnastuessaan toisiin kortteihin. Tämä tekee Marseille-pakasta myös erityisen musikaalisen. 
  
Otetaan esimerkki siitä mitä tarkoitan sillä, että Crowleyn pakassa Naguaali voi viestiä suoraan kuvalla ohi kanonisoitujen tulkintamallien. Piispan talossa on tapahtunut murtoyritys, mutta talon väki ei tiedä milloin se on tapahtunut. Tarot vastaa piispan tiedusteluihin Maljojen 2 -kortilla. Suoraan kuvasta nähdään, että murtoyritys tapahtui silloin, kun he rakastelivat. Moniselitteisyys siirtyy nyt talon isännän ja emännän sisäiseksi kamppailuksi: tarkoittaako Tarot sitä hetkeä, kun he rakastelivat keskenään talossa, vai sitä hetkeä kun he rakastelivat kukin tahoillaa lukemattomien rakastajattariensa ja rakastajiensa kanssa. Tarvitaan toinen, tarkentava, henkilökohtainen kortti. Tällaista tulkintatapaa ei voi oikeastaan olla Marseille-pakan korteissa. 
   
Parhaiten Marseille-pakan pikkukorteissa on rakennettu miekkojen ja sauvojen dialektinen sointuprogressio. Niissä on parhaimmillaan jotakin vääjäämätöntä. Miekat ovat selvästi Jodorowskyn selkeimmin hahmottama alue. Hänellä on vaiheikkaan uransa varrelta kokemusta toistaan ällistyttävämmistä idiooteista ja fanaatikoista, jotka ovat aina jonkin sortin miekkaenergian vallassa. Tapa nähdä sauvat yksinomaan seksuaalisuuden symbolina on hieman rasittava. Hän ei ota huomioon pukujen elementaarista puolta (sauvat = tuli). Jodorowskyn Tarot Marseillen sauvojen numerokortit ovat kaikki vertikaalisesti peilisymmetrisiä, eli niitä ei ole mahdollista nostaa nurinpäin. Sama pätee joihinkin miekkakortteihin ja useimpiin lantteihin. Lanteista nurin voi kääntyä vain kolmonen ja seiska. Lanttien seiska erityisesti nurinkäännettynä on ajankohtainen, koska tarkoittaa maksettua nettitrollia.Vaikka jotkut Jodorowskyn ison arkanan tulkinnat, kuten Paholainen XV - Le Diable, Hirtetty XII - Le Pendu, Kuolema XIII - Arcanum XIII (hänen todelliset erikoisosaamisalueensa) ovat vertaansa vailla olevaa runoutta, jää kokonaisuus paikoin ontoksi. Jodorowskyllä kuten kaikilla, jotka kokevat ilmaista elokuvapoetiikkansa Tarot-pakan tai -opaskirjan muodossa, on omat intensiiviset tarkasti nähdyt fokusalueensa ja sumeammat varjoalueensa. Joidenkin ison arkanan korttien tulkinnasta puuttuu kokolailla näkemys. Esimerkiksi kortista Kuu XVIII Jodorowsky ei tunnu saavan irti olennaista, vaikka sanoja käytetään paljon. Toisaalta esimerkiksi Tähti VVII -kortistä J saa irti paljon minulle uutta. Tähden negatiivinen tulkinta on ainutlaatuisen selvänäköinen. J:n Hierofantti on selvästi alkuperäinen positiivinen Hierofantti, jonka vastakohta on Paavi. Esimerkiksi Crowleyllä Hierofantti on yksiselitteisesti Paavi ja siksi pakan negatiivisimpia kortteja. Tästä syystä numeron V pikkukortit Jodorowskyllä ovat voimakkaan energisoivia, kun ne Crowleyllä ovat synkimmin tukahduttavia. Campbellin abstraktissa pakassa ja Jodorowskyn Marseillessa on myös hyvin paljon yhteistä sarjallisuusnäkökulmasta. Varsinkin värien käytön sarjallisuus on kummassakin äärimmäisen tärkeä.
 
Campbell on Hierofantin suhteen Crowleyn linjoilla. Jodorowskyn Hierofantti on siis Campbellin Hierofantin looginen vastakohta, joka edustaa Hierofanttia ennen druidilaista nurinkääntämistä. Vapaasti tulkittuna Campbell sanoo seuraavaa: Kortti tunnetaan myös Ylipappina, Paavina tai Jupiterina. Kuten Ylipapitar, se käsittelee totuuksia, jotka ovat osittain paljastuneita ja osittain piilotettuja, mutta toisin kuin Ylipapitar, sen voima toimii järjestelmien, rakenteiden ja dogman kautta sen sijaan, että olisi intuitiivista. Tämä voi palvella valtaenemmistön elämänmuodon tarpeita, mutta nille, jotka haluavat lähestyä salaisuuksia itsenäisesti, siinä on jotakin rajoittavaa ja kahlitsevaa. Ihminen haluaa löytää asioita, mutta hänen aiemmat löytönsä voivat muodostua esteeksi tuleville. Siksi dogman jatkuvuus perustuu aina tuoreen ymmärryksen rajoittamiselle ja uusien ideoiden kieltämiselle, jota Paavin valta puhtaimmillaan edustaa. 

The Way of Tarot (2009, 520 s.) on arvokas lukupaketti sellaiselle, joka osaa jo ulkoa kaiken muun Tarotista koskaan kirjoitetun. Jodorowskyn runollinen vuolassanaisuus on paikoin rasittavaa paikoin nerokasta.Meillä on Lokakuun vallankumouksen satavuotisjuhla. Samaan aikaan, Lev Trotskin tyttären tyttären tyttären tytär Nora Vokow parantaa Mexicossa liikaa Castanedaa lukeneita. 
Kaikki kolme voivat olla yhtäaikaisia, eivätkä sulje toisiaan pois. Voi olla luonnonvalintaa ja olosuhteisiin sopeutumista maaplaneetalla. Tämä on minusta ihan varma asia, että sitä on. Mutta voi olla samalla kertaa ulkoavaruuden alkuperäisemmän elämän siirtyminen tänne, ja voi olla jokin jumalaksi tulkittava universumin outo piirre, tietoisuuden tai huomioenergian tihentymävirtaus, tai jokin täysin käsittämätön, joka pyrkii täydellistämään tietoisuutta tällaisina erillisinä olomuotoina, joista ihminen olisi eräs mahdollinen esimerkki. Universumi on joka tapauksessa niin äärettömän moniulotteinen ja monimutkainen, että sillä tasolla kuin me voimme sitä havaita ja tulkita, selitys tulee aina jäämään hyvin pintapuoliseksi.

19.9.2017

menestys ilman nautintoa
väärän profetian loisto
patarouva nurinpäin
hame korvissa
häiritty meditaatio
taakse jäänyt tyhjyys ja Zen
huomion siirtäminen taisteluun
elämästä ja kuolemasta
täyttymys ja onnellisuus

NÄENNÄISEN PALJASTAMISEN RITUAALI

Kirjallisuuden salaisuus ja noitavoima piilee siinä, että suurimmalle osalle kirjailijoista ajatuskin siitä, että jotakin tärkeää pitäisi paljastaa suurelle yleisölle, on täysin mieletön. Ja mitä enemmän tuota mysteeriä pohtii, sen mielettömämmältä se alkaa vaikuttaa itsestäkin.
 
Itseasiassa totuus on, että paljastamisesta voi nauttia vain sellainen, joka ei mitään tärkeää tiedä. Hän pelaa mimeettisten halujen peilisalissa toivoen, että hänen intohimonsa lörpöttelyyn tarttuisi toisiin.
 
Siksi suurin osa kirjallisuuteen käytetystä ajasta on energian hukkaa. Se on hinta, joka on maksettava siitä, että todella tietää kirjallisuuden turhaksi, eikä vain luule tietävänsä.

Samalla Castanedan kaltaisten -- koko tämän rakenteen ulkopuolisten -- kirjailijoiden mysteerisyys kasvaa täysin käsittämättömiin mittasuhteisiin. 
THE RITUAL OF REVEAL OSTENSIBLE

The secret of literature (and the real witchcraft lies in its historical custom) is the fact that most of the authors never actually though that something important should be revealed to the general public. That literature as modern business, trade and industry would have some straight forward aim to ”unlocking mysteries” — this is completely absurd idea. Unlocking mysteries is not interest of somebody who is able to use this industry for the moneymaking, living — or just for propaganda. More you think about that paradox, the more insane it going to look like.

For real essence of the ”libraries” is just a greatly fabricated "gesture of discovery”. It is a fabric of Maya: exoteric which imitates esoteric and behaves as most secret thing, not to revealed for anybody before… but now all the world. A decisive piece was always left out. The guess was possible, but as effective as lotto numbering by quessing.
  
The Great Revealing Act can only be enjoyed by someone who does not know anything really. He is playing in the mirror of mimic desires, hoping that his passion will be caught up in those 33 degree masonic who knows. Otherwise he is someone who is just hired actor and the Fool by conscious stageing.

Therefore most of the time spent in literature is waste of energy. It is the price that one conscious being must pay to really know the "literature as the big industry of vain", and not just think that somebody know more than fairy tales about universe. Universe is a fairy tale. There is no elite ruling the esoteric knowledge because they otherwise not exist or can’t rule anything. Elite is active part of the universe, and its not there, where we maybe think it is sitated. It could be here. The paradox of writers such as Castaneda, outside of this structure, grows into unimaginable proportions. Whether he reveals something unknown or just hiding it more perfectly. Could it be anything more than just my/our own consciousness imaging it self by creating fairy tales by name of  Castaneda. What is the meaning of this universe tells fairy tales to its self by universe to become universe? 
Elämän laadulla on oikeastaan vaikutusta vain kuoleman laatuun.
Paulaharjun Pohjanmaa on Australian kokoinen.
KGB-hipit Putte & Stone

16.9.2017

Ylipapitar nurinpäin on prostituutio sanan varsinaisessa merkityksessä -- tai pikemmin ylipapittaren voiman käyttäminen prosituutiossa pyydystämiseen.

Hallitsijatar nurinpäin on minkä hyvänsä henkisen tai aineellisen kehityskaaren inhibiittori, hidastaja ja resurssien nielijä, kamikazerakastajatar.

KIRKKOHÄÄT

Minun mielestäni ketään ei pitäisi vihkiä kirkossa. Sadinmaa itse luennoi kuinka Jeesukselle tällaisella kirkollisella vihkimisellä ei olisi ollut mitään merkitystä ja kuinka kaikki on 1500 luvulla aateliston keksintöä pelkäksi mind control-järjestelyksi, jonka avulla sukujen taloudellisia liittoutumisia voitiin valvoa. Tätä diskurssia vasten, jonka Sadinmaa itse toi esiin, en näe homojen vihkimistä muuna kuin hiljaisena sabotaashina. Sadinmaa on sabotööri ja siitä vakavan varoituksensa saanut. Vihkimällä homoja Sadinmaa tietoisesti sabotoi instituutiota. Minulle tämä on sinänsä ihan sama, mutta miksi homoja pitää hyväksikäyttää näin? Eikö homoille voi kertoa, että herätkää ja unohtakaa nyt ihmeessä se kirkko?

Mielestäni kirkossa vihkiminen lisää turhia jännitteitä liittoon. On niin monta kaveria, jotka on vihitty suurin menoin, juoksutettu ihmisiä häissä ja sitten erottu aika pian. Vähän tylsää vieraan näkökulmasta, vaikka sopii varmaan asianomiasille itselleen ihan mainiosti. Vieraalle tulee kuitenkin rajusti kustettu olo ja ajatus, että eikö noi nyt voisi vähän enemmän arvostaa sitä että jaksettiin raahautua sinne kirkkoon. Vastaavasti jos itse menisin naimisiin kirkkohäillä niin kelaisin, miten vittumaiselta eroaminen tuntuisi vieraista ja siitä tulisi sitten oma ilman muuta merkittävin tekijä koko elämässäni. Mutta jos tällaisia kysymyksiä ei ole, niin asia on siltä osin yksinkertaisempi. Se pitäisi olla kai niin, että jos kirkossa menee vihittäväksi ja sitten pettää tai eroaa, niin polttoroviolle ja vieraille häälahjarahat takaisin rilujen korkojen kera. Näillä ehdoilla kannattaisin kirkkohäitä ehdottomasti. Kaikki muuhan on ilmiselvästi jumalanpilkkaa.
kohtalonpyörä pyörii
Nalle-setä hyörii
sideharso silmillä
mieli peittyy pilvillä
suomineitoa ahdistaa
mistä löytyy voima
onenpyörä tahdistaa
kolme Nallen miekkaa
pois sydämeltä kiekkaa
eniten tässä sitä surin
kun yhdeksän maljan
kääntyvän näin nurin

KOUKKU

Heidän soturiutensa oli kaukana moitteettomasta. Hyväksymällä äärimmäisen kohtuuttomuuden itselleen, he olivat ylittäneet tietyn rajan, joka esti heitä näkemästä. Näkemisen estyminen teki tasapainon korjaamisen mahdottomaksi tarpeellisella hienovaraisuudella. Kohtuuttomuuden hyväksyminen itselle oli koukku, joka oli saatu syvälle heidän vatsaansa. Kun asiat lähtivät vyörymällä liikkeelle, korjausliike ei ollut mahdollinen, ja vatsat vääntyvät nurin koukun voimasta.
Sumuseinä.

Narri osaltaan tarkoittaa umpimähkäistä juopontuuria ja oikeaan osunutta valintaa tilanteessa, jossa pahin mahdollisuus on hiuskarvan päässä. Narri nurinpäin on yksiselitteisesti harha-askel, väärä valinta, hetkellinen sokeaus ja pidätettynä oleva henkilö. 

Maljonen nelonen nurinpäin on ylellisyyden kaipuu, ylenmääräisen himo siellä, missä kaikki on jo muutenkin hyvin. Kieltäymyksen tai kohtuuden rajojen täydellinen puuttuminen. Maljojen nelonen nurinpäin on hyvin paljon sukua maljojen seitsikolle.

Maljojen viitonen nurinpäin on voiman saaminen toisten epäonnesta ja uupumisesta. Se tarkoittaa toisilta kaatuneiden kuppien kääntämistä takaisin oikeinpäin ennen kuin sisältö ehtii valua maahan. Tai oman uupumuksen karkoittamista pelkästään rahalla saatavilla huvituksilla tai kovilla huumausaineilla. Jääkiekossa maljojen viitonen nurinpäin tarkoittaa irtokiekkoa. 
Kai Hansen saa kunnon videomiksausta ja soundia toisin kuin monet muut heavyskenessä.

HIPPI POMMIKONEEN LENTÄJÄNÄ

Hiroshimassa hän romahti täysin kesken esityksen ja hänet vietiin sairaalaan.
Mikä olikaan outo lintu lammella joka varoittavan ajatuksen aikana äänteli? Kalasääksi vai huuhkajan päivällinen kirkaisu? Seisoin teolliset mittasuhteet ottaneella saunaosastolla ja ihmettelin rinnassani sykkivää pattia. Sydämeni pursui kylkiluiden välistä, verta pulpahteli jo ihon pintaan. Joutsenrotat silloin kylmästi huusivat kuorossa. Minä huusin isää.

non-doing of poetry mean dionysian shift to the apollonian heroic cult. it is certain comedial undercurrent which liquefy images to the new kind of psychedelic process. And this is birth of tragedy in original sense.
maailma odottaa Jeesusta
valmistautuu kaikin tavoin
että hän tunnistaisi itsensä
eikä saisi mitään aikaan
masentuisi ja nukahtaisi
tosi-TV:n äärellä

15.9.2017

NON-DOING POETRY

Perhaps it is kind of non-doing on poetry. Style to write poetry with all sort of peculiar irony and comic overtones like silent films of buster keaton on linguistic level. Prehistoric form of it was called "flarf". 

On Pelevins Empire V in end part there is poetry writing test. He must write vampire sonnet. What he actually makes is translation-neutral-poetry: the translation to the the finnish language is atleast great. But I haven seen original. Its not very important to compare with original. I think its nothing more, but maybe less.
 
I have found same kind of attitude of sarcasm from plant teachers. Ayahuosca has pretty intriguing sense of humor. Not necessarily black but kind of politely nasty or scary. Its like don Genaros sense of humor. Their humor with don Juan can be in silent action, not in talk.   
 
Same way on Tarot its not important to know all the traditional interpretations of the cards as fixed system, but have a personal very tense or dense sphere of interpretations or menings. Tarot will speak anyway just through the readers personal languages of imagination. All the personal questions and answers had before in history gonna drive the readings in future. Cards (as well as all the deck) are going to become more and more charged of previous readings. All the layers of the previous readings seeds the unambiguities of the future readings. Everything becoming more clear in detail reading by reading.
  
In poetry has also question: whether we can afford to be not conservative about basic or classic things and succumb to the flow of infinite experimenting.

14.9.2017

PAKOLAISKESKUSTELUN LOPPUPUHEENVUORO

Pakolaisten tuotanto (proxysodat) ja heidän liikuttelunsa poliittisina pelinappuloina maailman laidalta toiselle on aateliston tapa hajoittaa ja hallita omia yhteiskuntiaan. Aatelisto erotuu omaksi maailmakseen, johon meikäläisessä muodossa lukeutuu ruotsalaiseksi identifioituva eliitti ja heidän palvelijansa. Kielenä ruotsi. 
  
Toiseen, kokonaisvarallisuudeltaan 700 kertaa köyhempään mutta määrältään 10000 kertaiseen luokkaan niputtuu meikäläisen kaavan mukaan matujen heikoin aines ja suomalaiset. Heillä on kielenä Suomi. 

Prosessin kokonaisuudelle ja etenemiselle ei mahdeta mitään, koska valtaenemmistö on liian epärehellistä, selkärangatonta ja heikkoa tunnustamaan selkeää ja kaikkien näkyvillä jo olevaa tosiasiaa itselleen. Muut, kuten kulttuurieliitti, ovat liian häikäilemättömiä, turmeltuneita, laskelmoivia tai muuten vain läpikotaisin pahoja. Varmistuin tästä lopullisesti eilen keskusteltuani pitkään Antti Nylenin kanssa. Ei, mitään ei voi toivoa tai odottaa kultturieliitiltä. He ovat liian sidottuja ja toisaalta tietoisia tosiasiallisesta tilanteesta. Heidän rationaalinen opportunisminsa ei anna mahdollisuutta nähdä ihmeenkaltaisia muutoksia tai satumaisia oikeuden toteutumisia tapahtumaketjussa enää tässä vaiheessa. Heillä on liikaa menetettävä. He ovat liian rikkaita ja liian kohtuuttomassa kiitollisuuden velassa (jonka he itse hyväksyivät hyväksymällä alkuperäisen kohtuttomuuden oman itsensä palkitsemisessa) ollakseen maksamatta valekuolleista hiljalleen heräilevää Jumalaa jatkossakin hiljaiseksi -- vaikka sitten äärimmäiseenkin vääryyteen, väkivaltaan ja juonitteluun turvautuen. Mikään ei ole itseasiassa heille enää mahdotonta, kun mennään alaspäin. 
    
Globaalisti koordinoidun venäjävihan suoltaminen massiivikoneistolla pitää huolen siitä, ettei suurella enemmistöllä ole ratkaisevaa poliittista vääntövoimaa ulottuvillaan. Tämä koskeen yhtälailla Suomea kuin Englantia tai Ranskaa kamppailussa Saksan totaalista hegemoniaa vastaan. Ruotsi on vain pohjolan Saksa. Venäjää vasten on mahdolista todella vääntää Euroopan mittakaavassa. Mikään muu vastinalusta ei kestä. Suomen valtaenemmistö on kokonaisuutena pieni vähemmistö niillä Euroopan alueilla, joissa pakolaisia holtittomasti liikutellaan sisäisten politiikkojen pelinappuloina. Suomen valtaenemistö ei tukeutuessaan Eurooppaan näyttäydy itsenäisenä toimijana vaan liukenee siihen. Eurooppaa vasten ei voi vääntää. Siihen voi vain liueta ja kadota. Siksi tyhjästä kokoonkeitetyn venäjävihapropagandan funktio on eri valtioiden sisäpoliittinen rakennemuutos, jonka meikäläisessä muodossa demokratiaa vilauttanut pohjoismainen malli muokataan räikeäksi kolonisaation kastiyhteiskunnaksi. 
   
Maantieteellisen sijaintinsa perusteella Suomi voisi käyttää vääntövoiman hyväkseen ja olla huomattavasti kokoaan itsenäisempi ja päätösvaltaisempi poliittisesti, jos se tekisi sen vain niin häikäilemättömän itsekkässti kuin mikä hyvänsä toinen valtio tekisi samassa edullisessa geopoliittisessa pelitilanteessa. Yksikään suvereeni valtio ei tässä asemassa alkaisi kaventaa itse omaa suvereniteettiaan tai rakentamaan itsestään jyrkästi demilitarisoitua aluetta. Tämä on pahin vaihtoehto. Jokainen suvereeni valtio sitävastoin täysin päinvastoin kuin Suomi nyt, pyrkisi pois demilitarisoidun vyöhykkeen kiusallisesta asemasta ja käyttäisi geopoliittisen tilanteensa edullisuuden täydellisesti hyväkseen. Jokainen, jolla on järki, tekisi näin.  
 
Katsomalla pelkästään Helsingin kerjäläisiä tämän taustarakenteen demonstraationa, voimme nähdä: Helsingin kerjäläiset ovat keinotekoinen ilmiö, jota ehkä organisoi välikätenä jonkinlainen kansainvälinen mafia (haluaisin nähdä tästä perusteellisen tutkimuksen). Olennaista on se, että mafia saa valtuudet toimia vieraassa maassa ja kaupungissa. Mafian toiminnan mahdollistaa eliitti. Eliitille kerjäläiset ovat työkalu. Työkalu on hyödyllinen ja sitä ei haluta olla käyttämättä. Kerjäläiset ovat tarkemmin sanottuna mielen hallinnan työkalu. He -- heidän inhimillinen asemnsa -- ovat työkalu dehumanisaatioprosessissa. Kerjäläiset ovat ilmiönä yhtä tietoisesti tuotettu poliittinen mielenhallinnallinen ilmiö kuin pakolaisongelma laajemmin. Sota, kaaos, ihmisten kotien ja perheiden tuhoaminen, elinkauppa, huumekauppa on eliitin operaatioiden toinen puoli, pelkkä tulonlähde kaukana. Toinen puoli on mielen hallinta, joka on poliittinen väline lähellä. Poliittisesti vastavoimattomassa tyhjiössä ja vapaana kaikesta journalistisesta valvonnasta eliitti on vapaa tekemään maailmalla ja ihmisillä mitä mieleen sattuu. Ja se tekee. Se käyttää kaiken toimittajien heille suoman vapauden.

Pitää muistaa että eliitin ytimelle Suomi on sinänsä lopulta saman arvoinen rahantekoväline kuin Syyria tai Ukraina. Eliitin jäset eivät elä integroituneena tässä yhteiskunnassa. He eivät ole täällä läsnä. Korkeintaan heidän vasallinsa, välikätensä ja palvelijansa joutuvat rakentamaan tänne muureilla suojatut aatelislinnansa, joissa saavat toteuttaa alitajuisella tasolla äärimmäisen bisarriksi muotoutuvaa elämäntapaansa.  
      
Kaiken tämän mahdolistaa tavallisten ihmisten poliittinen sokeus, selkärangattomuus ja halu alistua minkä hyvänsä voiman edessä. Lopulta he saavatkin alistua, eikä mitään rajaa tule olemaan sillä kuinka alas. Mitään ei olla vielä nähty. 

Vielä lopuksi sana siitä, miten pakolaisiin ihmisinä tulisi suhtautua. 
  
Me emme pysty yksittäisinä ihmisinä arvioimaan sitä, millä perusteella jokin yksittäinen ihminen on pakolaiseksi maahan tullut. Siksi tällaisten arvioiden tekemisestä on vetäydyttävä kaikissa tilanteissa.  Huomion ja kritiikin kohteena on oltava valtaeliitti, sotien synnyttäjät ja se prosessi, jota pakolaisuuden kokonaisilmiö palvelee. He eivät missään tapauksessa ole onnettomien yhteensattumien tulos, vaan täysin tietoisen eliitin poliittisen operaation tulos. Tämän ilmiön olemassaolo lakkaa vasta silloin kun se laajempi ja näkymätön prosessi, jonka palvelevana osana tietty räikeästi näkyvä ilmiö on, lakkaa olemasta. Tämä ei ole teoreettinen vaan konkreettinen kysymys. Tähän ei myöskään liity rasismi muuna kuin eliitin rasismina kaikkia eliittiin kuulumattomia ryhmiä, rotuja, yksilöitä kohtaan. Kaikki katutason rasistinen ennakkoasennoituminen on suoraa pelaamista eliitin pussiin ja pahentaa pakolaisongelmaa. 

OIKEUS

Aluksi se on aseistariisuvan sivistynyt ja sivistävä. Lopuksi se on kokonaisuuden kannalta tuhoisa. Se ei ole lähdössä mihinkään, eikä avautumassa muutokselle. Sitä kiinnostaa vain raha. Jokin outo on poikittain sen tiellä: kosminen oikeudenmukaisuus. Arvaatko mikä se on?KÄÄNNÖSNEUTRAALI RUNOUS

Käännösneutraalin runouden mitta on se, jonka tekoäly ymmärtää. 
 
Translation-neutral-poetry means that all the translations are essential part of the actual writing process of the poetry, centered co-operation between will power of the poet and artificial intelligence.

In essence of that poetry is, that to artificial intelligence has given full permission to divination and oracle to develop images seed by poet. Poet is seeding unit. Tarot of the (quantum) processors, is the receptive unit.


Concept ”translation-neutral-poetry" means method to write poem during translate it instantly. Translation is part of writing procedure. It produces poem in several used language, but not one of them are exact translation from other, but parallel writing. This make use of writers ability to many languages, but also Translation machines. Some constrains for the syntax of the poem are needed. Obviously it cant be based on metric or rhyme (at least yet) but images and "symbolic sentence", which are food artificial intelligence understand. 

In some textual places (or non-places, see finnish concept of epäkohta) is possible to use then during original writing process if the images are fruitful. The theory of "symbolic sentence" was evolve during 2005-2010 between finnish young poetry scene, Teemu Manninen, Charles Bernstein, Ron Silliman, Jonh Ashbery, and other that group of writers. It is kind of first primitive theory to use Internet-search-engines for poetry. It is motor for furteher development of artificial intelligence.

Shortly, it is about using fragments of language cutted out and without original context. And also, vice versa, about method to equate found contexts by extracting similar fragments of language. In finnish language, in which all the verbs has hundreds of forms, each used very specific contexts, this method is very powerful, while using internet search engines.

EPÄKOHTIEN ILMAISEMISEN KAAVA

Tässä sabluuna, jokaisen nykysuomen epäkohdan ilmaisuun. Käyttäkää tätä niin menee posti perille.
- Valitse epäkohta.
- Osoita, että vastuuhenkilö on suomenruotsalaisen eliitin korruptoima.

- Totea, että Wahlroosin ja Bernerin (tai vapaavalintaisten vastaavien julkisuusoperatiivien) vittuilu on nyt sellaista, että kohta käsikirjoittavat Jörn Donnerin itselleen vastaääneksi.
- Lisää loppuun sanat:

"Tavallinen suomalainen, vituttaako?
Jos vituttaa olet rasisti ja fasisti.
Terveisin Nalle ja Anne."

GRIEVANCES TANGLE


On tanglewood

it is unique and inexpensive

even in the dark, to power walk

when the fly-agarics are glowing

and we mooch about underneath

all the mushroom hats

as in the fog of glory

as departure from a homeoplanets

its profitable vouchers

from the sliding doors

of the fog wall

which wears on pencil drawing

of the autumn light telemagnet
The drawn fox mooches

below wood sorrels

thirty meters high late autumn mosquito

prevents me to step into heaven

high mountains are locked in a rectangle

it is unique and interesting in that sense

Before departure I got tangled a breadcrumb

prevents me to give up

makes me too rich to step into heavenAll we inherit

testament of the stone

poignantly human

as rock clear promises of erosion

by power walk

amidst of wood sorrels

mossy and the intriguing

lumbar spine
Walking is unique know-how too

that refines on these paths

day by day

as stopping the thoughts

as seeing

as non-doingEPÄKOHTIEN RYTEIKÖSSÄ

Ryteikössä on uniikkia ja edullista

jopa pimeässä vaeltaa kun

kärpässienet hehkuvat ja

me kuljemme kaikkien lakkien alta

kunnian sumussa joka on kuin lähtö 

kotiplaneetan tarjoamista

luksusmaisista etuseteleistä
 
liukuovista me astumme kuin sumussa

joka pukeutuu lyijykynämäisellä jäljellä

syksyn pinkin alkukevään telemagentaan

Piirretty kettu seikkailee ketunleipien

alla ja kolmekymmentä metriä korkea

myöhäisen syksyn hyttynen

estää minua astumasta taivaaseen

korkeat vuoret sijaitsevat suorakulmiossa

on uniikkia ja siinä mielessä kiinnostavaa

ennen kuin lähtö tulee olen takertunut

leivänmuruun joka estää luopumasta

kiven testamentti on koskettava

inhimillinen: me perimme sen

eroosion me perimme kaikki

kiven kirkkaat lupaukset vaeltamalla

ketunleipien, sammalten ja kiehtovien

kielonvarsien lomassa.

Käveleminen on uniikkia

osaamista joka jalostuu

näillä poluilla joka ikinen päivä

ja ajatusten pysäyttäminen

ja näkeminen

ja ei-tekeminen

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com